บ่อน้ำพุร้อนฝาง


เป็นน้ำพุร้อนโดยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นมาจากหินร้อนเหลวที่อยู่ใต้พื้นโลก (แม๊กม่า) ไหลแทรกตามช่องหิน ขึ้นมาใกล้เปลือกโลก ทำให้ชั้นหินบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อมีน้ำบาดาลไหลผ่านช่องหินดังกล่าว จึงทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นไปด้วย 

  น้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นจากบ่่อเหล่านี้ ยังมี คุณสมบัติของแร่ธาตุที่สำคัญ เช่น แคลเซียม โซเดียมซัลเฟอร์ ที่เชื่อว่ามีุคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนัง และโรคข้ออักเสบได้ รวมถึงยังมีแร่ธาตุอื่น ๆ อีกมากมาย.....และยังช่วยให้การหมุนเวียนของโลหิตได้ดีอีกด้วยเมื่อนำมาอาบ หรือ ลงแช่ในน้ำ.............