ดอยผ้าห่มปก

หนาว และ เย็นยะเยือก กับดอยผ้าห่มปก

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ความงามใหน หรือ จะสู้ ความงาม แห่งขุนเขา

รายรอบด้วยธรรมชาติ และสัตว์ป่าน้อยใหญ่

หลับตาแล้วลองนึกถึงภาพตรงข้างหน้าสิ แล้วคุณจะเห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ มากกว่าที่คุณคิด................