ถนนคนเดิน

ถนนคนเดิน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง เปิดขายสินค้าในอำเภอฝาง และอำเภอใกล้เคียง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 22.00 น. 
มีของทุกชนิดที่คุณต้องการ ทั้ง อาหาร ผัก 
ผลไม้ และอาหารแปลรูปในชุมชน อาทิ ใส้อั่ว แคบหมู ขนม เป็นต้น... รวมทั้งของฝาก ของที่ระลึก ต่าง ๆ และมีการแสดง ดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย......