บ้านเสี้ยวสีออน 3-4

บ้านเสี้ยวสีออน 3-4

   เป็นบ้านพักที่สามาถพักได้จำนวน 5-6 ท่าน มีห้องน้อน 2 ห้องนอน และ ห้องน้ำ 2 ห้องน้ำหลังละ2,000บาทพร้อมอาหารเช้าและกาแฟสดปางดอยงาม


  • DSC00165.jpg
    บ้านเสี้วยสีออน 1 เป็นบ้านพักขนาดใหญ่ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ สามารถเข้าพักได้ 15-20 ท่าน ราคาหลังละ 4,500 บาทพร้อมอาหารเช้าและกาปฟสดจากบ้านปางดอยงาม

  • 1294397477[1].jpg
    บ้านเสี้ยวสีออน 2 เป็นบ้านพักขนาดกลาง มีห้องนอน 2 ห้องนอน และห้องน้ำ 2 ห้องน้ำ สมารถเข้าพักได้ 7-8 ท่านราคาหลังละ2,500บาทพร้อมอาหารเช้าและกาแฟสดปางดอยงาม